Home icon
» Розпочато набір на курси по підготовці до ЗНО у 2017-2018 н.р.

Розпочато набір на курси по підготовці до ЗНО у 2017-2018 н.р.


Підготовче відділення громадян України
ОГОЛОШУЄ НАБІР учнів 10–11 класів на курси з підготовкидо ЗНО та вступу до ВНЗ у 2017–2018 н. р.

Із навчальних дисциплін: українська мова та література, історія України, основи журналістики, математика, біологія, англійська мова, фізика, хімія, географія, рисунок та композиція.
Форма навчання: щосуботня, вечірня, заочна (у дні шкільних канікул), заочна (з використанням технологій дистанційного навчання). Терміни навчання: 8 місяців (02.10. - 30.06.)

Слухачам, які успішно закінчили підготовче відділення громадян України і вступатимуть до НАУ на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності (позначені +), до загального рейтингу додається до 10 балів.


Переваги навчання:

– якісна підготовка до ЗНО
– високі результати сертифікатів ЗНО
– фахове викладання дисциплін
– наявність навчально-методичного забезпечення
– рейтингова система оцінювання навчальних досягнень
– поглиблене вивчення дисциплін
– адаптація до навчання у ВНЗ
– різноманітні форми навчання
– додаткові бали до рейтингу вступника
– висока результативність вступу до ВНЗ
– гнучка система зарахування до НАУ
– професійна орієнтація
– допрофесійна підготовка
– профільне навчання
– викладання спецкурсівРоботу ПК організовано в м. Києві та регіонах України.

Перелік документів: ксерокопія паспорта (1, 2, 11 стор.) або свідоцтва про народження, 2 фото розміром 3х4 см, довідка та оригінал табеля з навчального закладу, ксерокопія паспорта та ідентифікаційного номера законного представника замовника освітніх послуг, 5 конвертів з марками, 5 файлів.
Адреса: 03058, м. Київ, пр. Космонавта Комарова, 1, корпус 8а, кім. 610; тел.: 406–72–02, 406–79–08, 406–72–09, 406–74–15, тел./факс: 497–52–84, 406–79–08, 406–72–02. E-mail: idp@nau.edu.ua, idp2@nau.edu.ua,
Web-сторінка: www.ino.nau.edu.ua

Ліцензія МОН України АЕ № 636803 від 19.06.2015 р.
(Акт узгодження переліку спеціальностей НАУ, затверджено МОН України 11.12.2015 р.)Перелік спеціальностей (спеціалізацій), з яких здійснюється прийом на навчання за ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти

- дизайн
- інформаційна, бібліотечна та архівна справа
- філологія (англійська мова)
- економіка*
- психологія
- соціологія
- міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
- міжнародні економічні відносини
- журналістика
- облік і оподаткування
- фінанси, банківська справа та страхування
- менеджмент*
- маркетинг
- підприємництво, торгівля та біржова діяльність
- право
- міжнародне право
- екологія+
- прикладна фізика та наноматеріали+
- прикладна математика+
- інженерія програмного забезпечення*
- кібербезпека
- авіаційна та ракетно-космічна техніка*+
- електроніка*+
- комп’ютерні науки та інформаційні технології
- комп’ютерна інженерія*
- електроенергетика, електротехніка та електромеханіка+
- енергетичне машинобудування*+
- автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології*+
- метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка+
- мікро- та наносистемнатехніка+
- хімічні технології та інженерія+
- біотехнології та біоінженерія*+
- біомедичнаінженерія+
- телекомунікації та радіотехніка+
- авіоніка*+
- видавництво та поліграфія+
- архітектура та містобудування
- будівництво та цивільна інженерія*+ В
- геодезія та землеустрій+
- соціальна робота
- туризм
- цивільна безпека+
- авіаційний транспорт*+ В
- транспортні технології (на повітряному транспорті) *+ В


+ природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності (спеціалізації), на які під час участі у конкурсі за успішне закінчення підготовчих курсів ІДП додається до 10 балів;

* за спеціальностями (спеціалізаціями) підготовка проводиться українською та англійською мовами;

(В) за спеціалізаціями проводиться підготовка військових фахівців.